GRUPA KEMERLİ

Obszary Zastosowań

Dokładnie To, Czego się Spodziewasz

Konstrukcje Przybrzeżne i Portowe

"W przeciwieństwie do innych powłok, powłoki portowe są zaprojektowane tak, aby sprostać ruchowi kontenerowemu ciężkich statków towarowych. W powłokach portowych uwzględniane są takie możliwości jak wilgoć, działanie wiatru i słonej wody, załadunek i rozładunek, skutki uderzeń, ruchy fal, pływy i przeciążenia. W tym przypadku grubość powłoki i odstępy między spoinami mogą być zredukowane dzięki zastosowaniu włókien stalowych Kemerix. Dzięki trójwymiarowemu systemowi zbrojenia zapewniona jest skuteczna kontrola pęknięć, co zapewnia dłuższą żywotność konstrukcji. Odporność na uderzenia jest zwiększona przy powtarzających się obciążeniach. Zwiększa się nośność gruntu."