GRUPA KEMERLİ

Obszary Zastosowań

Dokładnie To, Czego się Spodziewasz

Drogi Betonowe

Drogi betonowe projektuje się w zależności od takich czynników jak nośność gruntu, obciążenie ruchem, aktualne i przewidywane natężenie ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy, warunki gruntowe i środowiskowe. W okresie eksploatacji nawierzchnia drogowa powinna mieć odpowiednią wytrzymałość i trwałość, gdyż jest bezpośrednio narażona na obciążenie ruchem i warunki środowiskowe. Do czynników powodujących zużycie betonu stosowanego w nawierzchniach betonowych należą zmiany i różnice temperatur i wilgotności, zamrażanie-rozmrażanie, przeciążenia, obciążenia powtarzalne oraz szkodliwe substancje chemiczne. Najważniejszym zagadnieniem w projektowaniu dróg betonowych jest określenie grubości nawierzchni betonowej. Zachowanie się nawierzchni betonowej spoczywającej na warstwie podbudowy jest teoretycznie podobne do zachowania się sztywnych płyt spoczywających na sprężystym gruncie. Zalety stosowania Kemerixu na drogach betonowych;

Zwiększa się nośność drogi betonowej i przenosi obciążenia na nią działające na podłoże, rozkładając je na znacznie większą powierzchnię.
Beton zapewnia odporność zmęczeniową przy powtarzających się obciążeniach.
Zapobiega powstawaniu makropęknięć, przecinając drogę mikropęknięć, które mogą powstać w wyniku efektu zamrażania i rozmrażania.
Pęknięcia wzdłużne są skutecznie redukowane, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort jazdy.