GRUPA KEMERLİ

Obszary Zastosowań

Dokładnie To, Czego się Spodziewasz

Tunel i Kopalnie

Torkretowanie(shotcrete); jest stosowane przez natryskiwanie specjalnie zaprojektowanego betonu o drobniejszym ziarnie i wyższym współczynniku cementu niż zwykły beton za pomocą pompy wysokociśnieniowej. Torkretowanie jest stosowane w projektach takich jak tunele, metra, kopalnie, zapory i stabilizacja zboczy. Zastosowanie siatki stalowej w torkrecie niesie ze sobą następujące problemy, które pojawiają się w trakcie aplikacji i po jej zakończeniu. Te problemy są;

Umieszczanie siatki stalowej jest trudną, czasochłonną czynnością wykonawczą, powodującą wypadki przy jej wykonywaniu.
W powłoce z siatki stalowej właściwości adhezyjne torkretu są bardzo zróżnicowane ze względu na siatkę, a odbicie (ribaund) osiąga bardzo duże wartości np. 40% zwłaszcza na stropie.
W zastosowaniach torkretowania z siatką stalową, wady geometrii przekroju okładziny powodują, że siatka stalowa nie jest umieszczana z odpowiednim marginesem przejścia i zużywana jest nadmierna ilość torkretu.
Zastosowanie siatki stalowej powoduje, że szczelina pomiędzy geometrią tunelu a siatką nie jest wypełniona, przez co spada wytrzymałość ze względu na otwartość powłoki na czynniki zewnętrzne takie jak wilgoć i woda.
Korzyści zastosowania Kemerixu w zastosowaniach torkretowania;
Dzięki wyeliminowaniu stalowej siatki, oszczędza się pracę i czas. Zapobiega się wypadkom zawodowym.
Ze względu na właściwości nośne torkretu zbrojonego włóknem stalowym, grubość powłoki jest mniejsza w porównaniu z powłoką z siatki stalowej, a korzyści z powłoki torkretu zbrojonego włóknem stalowym w zakresie geometrii przekroju poprzecznego w porównaniu z powłokami torkretu zawierającymi siatkę stalową zapewniają oszczędność w całkowitym koszcie projektu przy mniejszym zużyciu torkretu.
Ciągliwość, która jest najważniejszą funkcją przy nagłych i bardzo niszczących naprężeniach dynamicznych, takich jak wybuch skał, zapewniają powłoki torkretowe zbrojone włóknami stalowymi.
Skuteczna kontrola spękań w chodniku torkretowym spowodowanych ruchem skurczowym, użyciem materiałów wybuchowych oraz dynamicznymi skutkami eksplozji skał jest możliwa przy zastosowaniu zbrojeń z włókien stalowych o dużej zdolności pochłaniania energii.
Zapobiega powstawaniu pęknięć.