GRUPA KEMERLİ

Polityka Zasobów Ludzkich

Polityka Zasobów Ludzkich Grupy Kemerli

Poprzez zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych naszych pracowników wraz z warunkami ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,

Dalej prowadzi zarządzanie rekrutacją, selekcją i awansem, zarządzanie procesem adaptacji nowo zatrudnionych pracowników, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, rozwój i szkolenie pracowników, zarządzanie wynikami pracy, zarządzanie relacjami biznesowymi.

Zasoby ludzkie Grupy Kemerli gwarantują umiejętności pracowników działu kadr, biorąc pod uwagę ich odpowiednie wykształcenie, szkolenia i doświadczenie.

Grupa Kemerli jest liderem w dziedzinie równych szans i różnorodności w zasobach ludzkich dzięki swoim zobowiązaniom i celom na przyszłość.

Podczas gdy Grupa Kemerli realizuje swój cel ” być preferowanym pracodawcą” w zatrudnieniu na podstawie zrównoważonego rozwoju, zatrudnia ona około 70 osób od 2021 roku.